Kontakt

Höganäs Tandläkarmottagning AB
Tegnergatan 3, 263 38 Höganäs
Telefon. 042-333 930
Mobil: 070-343 44 92

Har Du frågor eller vill ta kontakt med mig kan Du göra det genom att skicka e-post:
m.nilerskold@telia.com