Nyheter

Den nya tandvårdsförsäkringen i en kort beskrivning

Det nya tandvårdsstödet ger alla ett extra skydd mot höga kostnader. Upp till 3000 kronor står Du för hela beloppet. Kostnaden utöver det (upp till 15000 kronor )betalar Du hälften av. Överstiger kostnaden för behandlingen 15000 kronor betalar du endast 15% av det överskjutande beloppet.
Kostnaden beräknas utifrån statligt fastställda referenspriser.

Visste Du att alla som bor i Sverige är berättigade till ett allmänt tandvårdsbidrag. Är Du under 30 år och över 75 år kan Du använda 300 kronor till tandläkarbesöket. Väljer Du att gå till tandläkaren vartannat år får du 600 kronor i bidrag. Pengarna dras automatisk från din räkning efter besöket. Det enda du behöver göra är att boka tid.

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättningsom gör att du har ett ökat behov av tandvård
kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.Bidraget kan användas till förebyggande
tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengörning.Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor
per halvår. Men beroende på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har kan det behövas
ett läkarintyg. För vissa diagnoser kan behövas en läkemedelsförteckning och ibland ett salivprov.
Efter att tandläkare fastställt att du har rätt tillsärskilt tandvårdsbidrag dras bidraget av från din
tandvårdsavgift. Försäkringskassan betalar sedan ut bidraget direkt till vårdgivaren