Behandlingar

Allmän och estetisk tandvård

  • Estetisk och funktionell återuppbyggnad av nedslitet bett, användning av porslin med IPS e.max ny stark material för dig med högestetiska krav, plastmaterial av hög klass i fyllningar
  • Blekning med beprövade produkter

Kron- och broprotetik

  • Större behandlingar med kronor och broar där används bara tandtekniska laboratorium av högsta kvalitet
  • Om det behövs så kopplas in samarbete med en rad specialistkliniker för att kunna erbjuda varje patient den absolut bästa hjälpen

Implantat behandling

  • Singel implanat
  • Helkäksimplanat

Behandling med ITI Dental Implant system sk Strauman utvecklades i Schweiz och är ett av världens mest använda tandimplanat.För dig som patient innebär ITI-systemet en rad fördelar: ett enda operationstillfälle, mindre oro och smärta, färre tandläkarbesök, enkel och snabb behandling.

Bastandvård

Självklart erbjuds allmän bastandvård för barn och vuxna.Det är speciellt stimulerande att ta hand om hela familjen.Vad gäller kostnaden för barntandvården gäller samma regler för alla vårdgivare, dvs gratis barntandvård tills man fyller 19 år. Priserna för vuxna ligger under refernspriserna dvs som patient betalar du mindre hos mig.